บริเวณ โคะจิมะ

สะพานเซะโทะโอฮะชิ และเป็นเมืองผลิตกางเกงยีนส์ครั้งแรกในประเทศ

เมืองโคะจิมะอยู่ที่สะพานเซะโทะโอฮะชิ ที่เชื่อมระหว่างโฮงชูกับชิโคะคุ มีภูเขาวะชู ภูเขาโอจิกะทะเคะ ภูเขายุกะเป็นต้น มีจุดชมวิวสวยมากมาย ส่วนด้านอุตสาหกรรมสมัยเอโดะตอนปลาย โนะซะคิ บุซะเอะโมง คือ ผู้ผลิตเกลือจากทะเลและได้รับกล่าวขานว่าเป็นราชานาเกลือ และเมืองโคะจิมะยังเป็น “ เมืองสิ่งทอ ” รุ่งเรืองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ช่วงปี ค.ศ. 1960-1969 เริ่มผลิตกางเกงยีนส์อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น จากเทคนิคการผลิตที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นที่สนใจจับตามองทั้งในและต่างประเทศ ที่ใต้สะพานเซะโทะโอฮะชิ มีท่าเรือสำหรับการประมง ชื่อ ชิโมะทสึอิ เป็นท่าเรือใหญ่ในทะเลเซะโทะไนไคที่อุดมสมบูรณ์ ไปของสดจากทะเล

สะพานเซะโทะโอฮะชิ

สะพานเซะโทะโอฮะชิ

ที่เชื่อมระหว่างโฮงชูกับชิโคะคุที่ใหญ่อีกที่หนึ่งของโลก

about seto ohashi

ในปีค.ศ.1988 (โชวะ63) เปิดเชื่อมระหว่างจังหวัดโอะกะยะมะกับจังหวัดคะกะวะเป็นอีกสะพานหนึ่งที่ชื่อมระหว่างโฮงชูกับชิโคะคุที่มีสะพานข้ามทะเลยาว 9,368 เมตร สะพานมีความยาวรวมทั้งหมด 13.1 กิโลเมตร ข้ามถนนและทางรถไฟที่ซ้อนกันสองชั้นเป็นสะพานที่ใหญ่อีกที่หนึ่งของโลก สะพานข้ามทะเลมี 6 ชนิด มีสะพานแขวน สะพานขึง และสะพานแบบโครงยึด เป็นต้น ที่เชื่อมต่อกันทิวทัศน์ผลงานชิ้นเอกที่โดดเด่น

ภูเขาวะชู (ชิโมะทสึอิ วะชูซัง)

ภูเขาวะชู (ชิโมะทสึอิ วะชูซัง)

พื้นที่วิวสวยกำหนดโดยประเทศ

ที่สวนสาธารณะแห่งชาติเซะโทะไนไค เป็นจุดชมวิวที่สวยเพราะภูเขามีลักษณะคล้ายกับนกอินทรีย์ที่กางปีกบิน จึงตั้งชื่อว่า “ภูเขาวะชู ” มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 133 เมตร จากยอดภูเขาที่ เรียกว่า “ โชชูโฮ ” สามารถมองเห็น เกาะใหญ่เกาะเล็กที่สวยงามอยู่ในทะเลคลื่นสงบประมาณ 50 เกาะขึ้นไป และสะพานเซะโทะฮะชิที่ยิ่งใหญ่ และยังสามารถมองเห็นไปถึงชิโคคุที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวโคะจิมะ (นั่งเรือเที่ยวบริเวณสะพานเซะโทะฮะชิ)

ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวโคะจิมะ (นั่งเรือเที่ยวบริเวณสะพานเซะโทะฮะชิ)

เรือนำเที่ยวออกจากที่นี้ ล่องผ่านใต้สะพานเซะโทะฮะชิ ชมความงดงามของทะเลเซะโทะไนไค ได้อย่างเต็มอิ่ม

วันและเวลาทำการ
วันละ 4 – 5 เที่ยว (บรรยายนำเที่ยวมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
1 เที่ยว ใช้เวลา 45 นาที
วันหยุด
วันจันทร์ – วันศุกร์ 1 ธ.ค. – 19 มี.ค.
(ส่วน วันนักขัตกฤษ์ ให้บริการ)
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 1,550 เยน (ราคาเด็กก็มี)
ศาลเจ้าคุมะโนะ

ศาลเจ้าคุมะโนะ

ทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมกำหนดโดยจังหวัดและประเทศ

ศาลเจ้าคุมะโนะเป็นศาลเจ้าที่สร้างโดย เองโนะเกียวจะ และลูกศิษย์ เป็นที่แรกที่ฝึกปฏิบัติ ชูเกงโด (ฝึกความอดทน สมาธิ) ในศาลเจ้ามีศาลา 6 ศาลาที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ ซึ่งมีความโดดเด่นและงดงามศาลาที่ 2 ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมโดยประเทศ ส่วนศาลาอื่นถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมโดยจังหวัด

ผู้ขายส่งทางเรือชิโมะทสึอิสมัยก่อน

ผู้ขายส่งทางเรือชิโมะทสึอิสมัยก่อน

ได้มีการสร้างอาคารผู้ขายส่งทางเรือสมัยเอโดะขึ้นมาใหม่ โดยทำเป็น พิพิธภัณฑ์ อาคารหลักจัดบรรยายกาศการค้าขายเหมือนสมัยนั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชิโมะทสึอิ มีสินค้าที่มีเฉพาะในพื้นนี้ขายและมีร้านอาหารจัดไว้ให้บริการ

วันและเวลาทำการ
9:00 – 17:00 น. (ปิดเข้าเยี่ยมชม 16:30 น.)
วันหยุด
วันอังคาร (กรณีวันจันทร์ตรงกับวันนักขัตกฤษ์จะปิดวันต่อไป) , 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.
ค่าเข้าชม
ฟรี
บ้านเก่าตระกูล โนะซะคิ , พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การผลิตเกลือของตระกูลโนะซะคิ

บ้านเก่าตระกูล โนะซะคิ , พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การผลิตเกลือของตระกูลโนะซะคิ

บ้านเก่าตระกูล โนะซะคิ , พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การผลิตเกลือของตระกูลโนะซะคิ

ทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมกำหนดโดยประเทศ
และร่องรอยทางประวัติศาสตร์กำหนดโดยจังหวัด

เป็นบ้านของ โนะซะคิ บุซะเอะโมง ที่เปิดทำนาเกลือและได้รับกล่าวขานว่าเป็น “ ราชานาเกลือ ” สมัยเอโดะตอนปลาย มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ทสึโบะ ( 9,900 ตารางเมตร) 1,000 ทสึโบะ (3,300 ตารางเมตร) เป็นบ้านหลัก มีโกดังที่สร้างด้วยดิน 6 หลังตั้งเรียงรายกัน ในสวนมีห้องชงชาตั้งไว้หลายที่ ทำให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น

วันและเวลาทำการ
9:00 – 17:00 น. (ปิดเข้าเยี่ยมชม 16:30 น.)
วันหยุด
วันจันทร์ (กรณีวันจันทร์ตรงกับวันนักขัตกฤษ์จะปิดวันต่อไป) , 25 ธ.ค – 1 ม.ค.
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 500 เยน (ราคาเด็กก็มี)
พิพิธภัณฑ์กางเกงยีนส์

พิพิธภัณฑ์กางเกงยีนส์

เป็นพิพิธภัณฑ์กางเกงยีนส์แห่งแรกในญี่ปุ่น มีการแนะนำประวัติศาสตร์และขั้นตอนการผลิตกางเกงยีนส์ นำจักรที่เย็บกางเกงยีนส์สมัยก่อนมาจัดวางแสดง คนที่ชอบกางเกงยีนส์ไม่ควรพลาด

รถทัวร์ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ภูเขาวะชู

รถทัวร์ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ภูเขาวะชู

จุดชมวิวขึ้นชื่อที่เซะโทะไนไค จากภูเขาวะชูสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวที่งดงามของแสงพระอาทิตย์ที่ปกคลุมสะพานเซะโทะโอฮะชิและทะเลเซะโทะไนไคในช่วงตะวันตกดิน

วันเดินรถ
ตลอดปี (ศุกร์, เสาร์, ก่อนวันหยุดนักขัตกฤษ์)
วันเดินรถ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ
เส้นทางการเดินรถ
นั่งรถจาก สถานี JR โคะชิมะ
(เวลาการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
ค่าโดยสาร
510 เยน (ผู้ใหญ่, เด็ก)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ชิโมะทสึอิ เดนเทะทสึ (บจก.)
TEL: 086-472-2811(+81-86-472-2811)
ยีนส์บัส (Jeans Bus)

ยีนส์บัส (Jeans Bus)

รถบัสที่พาไปสู่โรงงานเย็บกางเกงยีนส์ ร้านขายกางเกงยีนส์ พิพิธภัณฑ์กางเกงยีนส์และดูสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับยีนส์และได้เต็มอิ่มไปกับเสน่ห์ของเมืองโคะจิมะ

วันเดินรถ
ศุกร์ , เสาร์ ,อาทิตย์ , วันหยุดนักขัตกฤษ์ (ยกเว้น สิ้นปีและต้นปี)
วันเดินรถ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ
เส้นทางการเดินรถ
นั่งรถจาก สถานี JR โคะชิมะ
(เวลาการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
ค่าโดยสาร
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 170 เยน (ราคาเด็กก็มี)
ตั๋ว 1 วัน ผู้ใหญ่ 510 เยน (ราคาเด็กก็มี)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ชิโมะทสึอิ เดนเทะทสึ (บจก.)
TEL: 086-472-2811(+81-86-472-2811)
page top