เว็บไซต์ท่องเที่ยวคุราชิกิ "การเดินทาง"

 ≫ การเดินทาง

การเดินทาง

แผนที่การเดินทางวงกว้าง

map
zoom

วิธีไปคุราชิกิ

map
zoom
เครื่องบิน
(สนามบินโอกายามะโมโมทาโร่)
โตเกียว (ฮาเนดะ) ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ซัปโปโร (นิวชิโตเซะ) ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที
โอกินาวา (นาฮา) ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที
โซล (อินชอน) ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที
ฮ่องกง  ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
ไทเป (เถาหยวน) ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที
ชินคันเซ็น
(ถึงสถานีโอกายามะ)
โตเกียว ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที
นาโกย่า ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
ชินโอซากา ประมาณ 45 นาที
ฮิโรชิม่า ประมาณ 35 นาที
ฮากาตะ ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาท
คาโกชิม่าชูโอ ประมาณ 3 ชั่วโมง
รถบัสทางด่วน
(ถึงสถานีคุราชิกิ)
โกเบ ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
เกียวโต ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที
นาโกย่า เที่ยวกลางวัน ประมาณ 6 ชั่วโมง
เที่ยวกลางคืน ประมาณ 8 ชั่วโมง
โตเกียว เที่ยวกลางคืน ประมาณ 10 ชั่วโมง
มัตสึยามะ *ถึงวาชูซังคิตะ ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที
โคจิ *ถึงวาชูซังคิตะ ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที
ฟูกูโอกะ เที่ยวกลางคืน ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที

*จากสถานีโอกายามะถึงสถานีคุราชิกิ นั่ง JR สายธรรมดาประมาณ 17 นาที

การเดินทางบริเวณใกล้เคียง

จากสถานีคุราชิกิ ถึงโคจิมะ ... ประมาณ 16 กม.
  • นั่งรถบัสไป JR สถานีโคจิมะ ประมาณ 1 ชั่วโมง
  • นั่ง JR สายซันโยสายหลักถึงสถานีโอกายามะ ประมาณ 17 นาที เปลี่ยนไปนั่งรถเร็ว JR สายเซโตะโอฮาชิถึงสถานีโคจิมะ ประมาณ 25 นาที
จากสถานีคุราชิกิ ถึงมาบิ ... ประมาณ 10 กม.
  • นั่ง JR สายฮากูบิถึงสถานีคิโยเนะ ประมาณ 7 นาที เปลี่ยนไปสายอิบาระ ถึงสถานีคิบิโนะมากิบิ ประมาณ 7 นาที
จากสถานีคุราชิกิ ถึงทามาชิมะ ... ประมาณ 9 กม.
  • นั่ง JR สายซันโยสายหลักถึงสถานีชินคุราชิกิ ประมาณ 8 นาที จากนั้นนั่งรถยนต์ประมาณ 20 นาที
จากสถานีคุราชิกิ ถึงชายามาจิ ... ประมาณ 6 กม.
  • นั่งรถบัสไป JR สถานีชายามาจิ ประมาณ 25 นาที