เว็บไซต์ท่องเที่ยวคุราชิกิ "สกู๊ปพิเศษ เขตอนุรักษ์ คุราชิกิบิคัง"

 ≫ บริเวณ ≫ สกู๊ปพิเศษ เขตอนุรักษ์ คุราชิกิบิคัง
สกู๊ปพิเศษ

เขตอนุรักษ์ คุราชิกิบิคัง

Enjoy a typical Japanese landscape with Japanese-style storehouses with white walls, namako walls, and rows of willows