เว็บไซต์ท่องเที่ยวคุราชิกิ "สภาพแวดล้อมที่รองรับได้หลากหลาย・มารยาทหลักในญี่ปุ่น・ในกรณีฉุกเฉิน・ข้อมูลโซเชียลมีเดียของเมืองคุราชิกิ / วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว"

 ≫ สภาพแวดล้อมที่รองรับได้หลากหลาย・มารยาทหลักในญี่ปุ่น・ในกรณีฉุกเฉิน・ข้อมูลโซเชียลมีเดียของเมืองคุราชิกิ / วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

สภาพแวดล้อมที่รองรับได้หลากหลาย・มารยาทหลักในญี่ปุ่น・ในกรณีฉุกเฉิน
・ข้อมูลโซเชียลมีเดียของเมืองคุราชิกิ / วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

สภาพแวดล้อมที่รองรับได้หลากหลาย

เมืองคุราชิกิมีติดตั้งจุดให้บริการ Wi-Fi ฟรี, ติดตั้งห้องน้ำฟรี 24 ชั่วโมง, และทำให้เครื่องมือต่าง ๆ รองรับหลายภาษา ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

Wi-Fi
https://www.kurashiki-tabi.jp/ryuiki/wifi/

มารยาทหลักในญี่ปุ่น

ปฏิบัติตามกฎและมารยาทของญี่ปุ่นกัน


 • ทิ้งขยะในที่ที่กำหนด

 • รักษาเวลาเช็คอิน/เช็คเอ้าท์ของโรงแรม

 • รักษาความสะอาดของห้องน้ำ

 • ไม่ใส่รองเท้าเข้าภายในห้อง

 • ปฏิบัติตามกฎของร้านค้า เช่น ออนเซ็น

ในกรณีฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นด้วยแอปพลิเคชันล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลโซเชียลมีเดียของเมืองคุราชิกิ / วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิญชมเสน่ห์ของคุราชิกิ!

 • SNS
  Facebook
  Facebook
  Instagram
  Instagram
 • Kurashiki City JAPAN YouTube
  youtube タイ
  Youtube