เมืองคุระชิกิโดยสังเขป

เมืองคุระชิกิ

เป็นเมืองการท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และประเพณีที่ยังคงมีอยู่และเป็นการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมกับวัฒนธรรมอย่างลงตัว

kurashiki_town สะพานเซะโทะโอฮะชิ
เมืองคุระชิกิอยู่ในจังหวัดโอะกะยะมะ นอกเหนือจากตัวเมืองโอะกะยะมะ เมืองคุระชิกิมีประชากรเป็นอันดับ 2 (มีประมาณ 480,000 คน) เมืองคุระชิกิเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่คุระชิกิบิคัง อยู่หน้าสถานีคุระชิกิที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวตลอดปี เมืองนี้มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ (ศตวรรคที่ 17 – 19) ปกครองโดยรัฐบาลโชกุน โทะคุกะวะ “ เทงเรียว ” เป็นที่รวมสินค้าและรุ่งเรืองทางการค้าขาย แถวคุระชิกิบิคังมีโกดังเก็บของและบ้านของพ่อค้าที่มั่งคั่งสมัยนั้น ซึ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพ่อค้าสมัยก่อนและวัฒนธรรม หอศิลป์โอฮะระ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น และมีสถานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมากมาย บรรยากาศรวมๆ เป็นเมืองที่สวยงาม นอกจากนั้น แถวโคะจิมะหน้าทะเลเซะโทะไนไค มีสะพานที่ใช้เป็นถนนและรางรถไฟเชื่อมระหว่างฮอนชูกับชิโคะคุ ใหญ่ที่สุดอีกที่หนึ่งของโลก ชื่อว่า สะพานเซะโทะฮะชิ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด เมืองคุระชิกิเป็นเมืองอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆ ที่คึกคักและมีชีวิตชีวา เป็นพื้นที่เหมาะกับการเกษตร การประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตกางเกงยีนส์ เสื้อยูนิฟอร์ม ไม่แพ้ที่อื่นที่สืบทอดมาจากสมัยก่อน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์หนัก
ในกลุ่มอุตสาหกรรมิซุชิมะและมีอีกหลายแขนงที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
page top